Cihan ÖZTÜRK

Cisco Genel – Password Set

  • enable password (TEXT) : Cihazda password-encryption servisi inaktif ise şifre text olarak görünür. show running-config | include password komutu ile configurasyonda password kelimesinin olduğu satırları görüntüler. Örnek configurasyonda görüldüğü gibi mevuct şifre CISCO.

cihanozturk#show running-config | include password
no service password-encryption
enable password CISCO
cihanozturk(config)#enable password NEW-PASSWORD

  • enable password (ENCRYPTED) : Cihazda password-encryption servisi aktif ise şifre encrypted olarak görünür.show running-config | include password komutu ile configurasyonda password kelimesinin olduğu satırları görüntüler. Örnek configurasyonda görüldüğü gibi mevcut şifre encrypted . 3.Party tool veya web’den decrypt olarak görüntülenebilir. Online Decrypt Web Site

cihanozturk#show running-config | include password
service password-encryption
enable password 7 032772382520
cihanozturk(config)#enable password NEW-PASSWORD

  • enable secret : Cihazda password-encryption servisi inaktif olsa dahi şifre encrypted olarak görünür. show running-config | include secret komutu ile configurasyonda password kelimesinin olduğu satırları görüntüler. Örnek configurasyonda görüldüğü gibi mevcut şifre encrypted . 3.Party tool veya webden decrypt olarak görüntülenemez yeni şifre belirlenmesi gerekir.

cihanozturk#show running-config | include secret
enable secret 5 $1$HNEA$K50vtgWu4KARG1fcjsI5u/
cihanozturk#configure terminal
cihanozturk(config)#enable secret NEW-PASSWORD

  • AAA New Model (Local) : Bu özelliğin aktif olması ve local olarak set edilmesi durumunda kullanıcı şifresini cihaz üzerindeki configurasyondan değiştirmek mümkündür.

cihanozturk#show running-config | include username
username Cihan privilege 15 secret 5 $1$IqI8$2F3RFA0Vby4A9Q5fWV1ox0
cihanozturk#configure terminal
cihanozturk(config)#username Cihan privilege 15 secret NEW-PASSWORD