Cihan ÖZTÜRK

Klavye Kısayol Kodları

Kısayol Karakter   Kısayol Karakter   Kısayol Karakter   Kısayol Karakter
ALT + 1   ALT + 81 Q   ALT + 165 Ñ   ALT + 244
ALT + 2   ALT + 82 R   ALT + 166 ª   ALT + 245
ALT + 3   ALT + 83 S   ALT + 167 º   ALT + 246 ÷
ALT + 4   ALT + 84 T   ALT + 168 ¿   ALT + 247
ALT + 5   ALT + 85 U   ALT + 169   ALT + 248 °
ALT + 6   ALT + 86 V   ALT + 170 ¬   ALT + 249
ALT + 7   ALT + 87 W   ALT + 171 ½   ALT + 250 ·
ALT + 8   ALT + 88 X   ALT + 172 ¼   ALT + 251
ALT + 9   ALT + 89 Y   ALT + 173 ¡   ALT + 252
ALT + 10   ALT + 90 Z   ALT + 174 «   ALT + 253 ²
ALT + 11   ALT + 91 [   ALT + 175 »   ALT + 254
ALT + 12   ALT + 92 \   ALT + 176   ALT + 0128
ALT + 13   ALT + 93 ]   ALT + 177   ALT + 0132
ALT + 14   ALT + 94 ^   ALT + 178   ALT + 0133
ALT + 15   ALT + 95 _   ALT + 179   ALT + 0134
ALT + 16   ALT + 96 `   ALT + 180   ALT + 0135
ALT + 17   ALT + 97 a   ALT + 181   ALT + 0136 ˆ
ALT + 18   ALT + 98 b   ALT + 182   ALT + 0137
ALT + 19   ALT + 99 c   ALT + 183   ALT + 0138 Š
ALT + 20   ALT + 100 d   ALT + 184   ALT + 0139
ALT + 21 §   ALT + 101 e   ALT + 185   ALT + 0140 Œ
ALT + 22   ALT + 102 f   ALT + 186   ALT + 0141  
ALT + 23   ALT + 103 g   ALT + 187   ALT + 0142 Ž
ALT + 24   ALT + 104 h   ALT + 188   ALT + 0145
ALT + 25   ALT + 105 i   ALT + 189   ALT + 0146
ALT + 26   ALT + 106 j   ALT + 190   ALT + 0147
ALT + 27   ALT + 107 k   ALT + 191   ALT + 0148
ALT + 28   ALT + 108 l   ALT + 192   ALT + 0150
ALT + 29   ALT + 109 m   ALT + 193   ALT + 0151
ALT + 30   ALT + 110 n   ALT + 194   ALT + 0152 ˜
ALT + 31   ALT + 111 o   ALT + 195   ALT + 0153
ALT + 32     ALT + 112 p   ALT + 196   ALT + 0154 š
ALT + 33 !   ALT + 113 q   ALT + 197   ALT + 0155
ALT + 34   ALT + 114 r   ALT + 198   ALT + 0156 œ
ALT + 35 #   ALT + 115 s   ALT + 199   ALT + 0158 ž
ALT + 36 $   ALT + 116 t   ALT + 200   ALT + 0159 Ÿ
ALT + 37 %   ALT + 117 u   ALT + 201   ALT + 0164 ¤
ALT + 38 &   ALT + 118 v   ALT + 202   ALT + 0166 ¦
ALT + 39   ALT + 119 w   ALT + 203   ALT + 0168 ¨
ALT + 40 (   ALT + 120 x   ALT + 204   ALT + 0169 ©
ALT + 41 )   ALT + 121 y   ALT + 205   ALT + 0174 ®
ALT + 42 *   ALT + 122 z   ALT + 206   ALT + 0175 ¯
ALT + 43 +   ALT + 123 {   ALT + 207   ALT + 0179 ³
ALT + 44 ,   ALT + 124 |   ALT + 208   ALT + 0180 ´
ALT + 45   ALT + 125 }   ALT + 209   ALT + 0184 ¸
ALT + 46 .   ALT + 126 ~   ALT + 210   ALT + 0185 U
ALT + 47 /   ALT + 127   ALT + 211   ALT + 0190 ¾
ALT + 48 0   ALT + 128 Ç   ALT + 212   ALT + 0192 À
ALT + 49 1   ALT + 129 ü   ALT + 213   ALT + 0193 Á
ALT + 50 2   ALT + 130 é   ALT + 214   ALT + 0194 Â
ALT + 51 3   ALT + 131 â   ALT + 215   ALT + 0195 Ã
ALT + 52 4   ALT + 132 ä   ALT + 216   ALT + 0196 Ä
ALT + 53 5   ALT + 133 à   ALT + 217   ALT + 0197 Å
ALT + 54 6   ALT + 134 å   ALT + 218   ALT + 0200 È
ALT + 55 7   ALT + 135 ç   ALT + 219   ALT + 0201 É
ALT + 56 8   ALT + 136 ê   ALT + 220   ALT + 0202 Ê
ALT + 57 9   ALT + 137 ë   ALT + 221   ALT + 0203 Ë
ALT + 58 :   ALT + 138 è   ALT + 222   ALT + 0204 Ì
ALT + 59 ;   ALT + 139 ï   ALT + 223   ALT + 0205 Í
ALT + 60 <   ALT + 140 î   ALT + 224 α   ALT + 0206 Î
ALT + 61 =   ALT + 141 ì   ALT + 225 ß   ALT + 0207 Ï
ALT + 62 >   ALT + 145 æ   ALT + 226 Γ   ALT + 0208 Ð
ALT + 63 ?   ALT + 146 Æ   ALT + 227 π   ALT + 0210 Ò
ALT + 64 @   ALT + 147 ô   ALT + 228 Σ   ALT + 0211 Ó
ALT + 65 A   ALT + 148 ö   ALT + 229 σ   ALT + 0212 Ô
ALT + 66 B   ALT + 149 ò   ALT + 230 µ   ALT + 0213 Õ
ALT + 67 C   ALT + 150 û   ALT + 231 τ   ALT + 0214 Ö
ALT + 68 D   ALT + 151 ù   ALT + 232 Φ   ALT + 0215 ×
ALT + 69 E   ALT + 152 ÿ   ALT + 233 Θ   ALT + 0216 Ø
ALT + 70 F   ALT + 155 ¢   ALT + 234 Ω   ALT + 0217 Ù
ALT + 71 G   ALT + 156 £   ALT + 235 δ   ALT + 0218 Ú
ALT + 72 H   ALT + 157 ¥   ALT + 236   ALT + 0219 Û
ALT + 73 I   ALT + 158   ALT + 237 φ   ALT + 0220 Ü
ALT + 74 J   ALT + 159 ƒ   ALT + 238 ε   ALT + 0221 Ý
ALT + 75 K   ALT + 160 á   ALT + 239   ALT + 0222 Þ
ALT + 76 L   ALT + 161 í   ALT + 240   ALT + 0227 ã
ALT + 77 M   ALT + 162 ó   ALT + 241 ±   ALT + 0240 ð
ALT + 78 N   ALT + 163 ú   ALT + 242   ALT + 0253 ý
ALT + 79 O   ALT + 164 ñ   ALT + 243   ALT + 0254 þ
ALT + 80 P